Tomter

Her er en oversikt over tomtene i området.
Vei, vann og strøm ligger klart ved tomtegrense.

Byggetrinn A

Tomt nr Areal m² Status Pris 2017
1 Solgt
3 Solgt
4 2000 Solgt
5 1400 Solgt
7 1750 Solgt
8 1750 Solgt
9 4500 Tidligere Ørnes Gård Solgt
10 1925 Solgt
11 1050 Solgt
12 1400 Solgt
13 1225 Solgt
14 ca 1620 *Til salgs* 190.000,-
15 Solgt
16 Deles mellom 15-17 Utgår
17 2100 Solgt
18 1575 Solgt

Byggetrinn B

Fra tomt 19 begynner det nye hyttefeltet
Tomtene i øvre felt, er nydelige utsiktstomter

Tomt nr Areal m² Status Pris tom. 1/4 2013
19 ca 1200 Solgt
20 ca 3050 Solgt
21 Solgt
22 Solgt
23 1480 Solgt
24 Solgt
25 1869
26 Solgt
27 Solgt
28 2208 Solgt
29 1791 Solgt
30 Solgt
31 1856 *Til salgs* 230.000.-
32 2995 *Til salgs* 230.000.-
33 2275 Solgt
34 1900-2400 *Til salgs* 230.000.-
36 ca 2000 *Til salgs* 220.000.-
37 2247 *Til salgs* 220.000.-
38 ca 2000 *Til salgs* 220.000.-
39 2247 *Til salgs* 220.000.-
40 ca 2000 *Til salgs* 220.000.-
41 2252 *Til salgs* 220.000.-
42 Solgt
43 2248 *Til salgs* 220.000.-
44 ca 2000 *Til salgs* 220.000.-
45 2776 *Til salgs* 220.000.-

Vei, vann og strøm ved tomtegrense.
Pliktig medlemsskap i hytteforening og vannlag.

Båtnaust for tomtene 19 – 45 kan muligens avtales.

I øvre hyttefelt er det mye plass mellom hver hytte. Noen hyttetomter ble mindre, disse selges rimeligere.

Dokumentavgift

I tillegg til kjøpesummen, 2,5% til staten

Oppmålningsforretning

Oppmålningsforretning (kartforretning) kommer i tillegg til prisen.
Avgiften tas av Hattfjelldal kommune. Oppmålningsforretning betyr at grunneigedom eller festegrunn blir
merka av med grensemerke, nøyaktig målt og kartfesta.

Målbrev

Etter forretninga utarbeider kommunen målebrev som viser grensepunkta, koordinatverdiar
og kart. Målebrev over ny eigedom og grensejustering skal tinglysast.

Tinglysing

Overdragelse på eierfirhold på grunn (hjemmel til grunn) 1548.-

Takk

Vi takker Hattfjelldal Kommune for forstålse over vår filosofi med store tomter i øvre felt.
En normal hyttetomtstørrelse hos en kommune er på ca 1000m²